Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 31 2014

prairieviolets
7475 f3e1
Reposted fromtulele tulele viamentalstate mentalstate
prairieviolets
Coś jest nie tak z moim wzrokiem. Jakoś nie widzę siebie w pracy
— Teddy Bergerson
Reposted fromreksi0 reksi0 viatimetolove timetolove
prairieviolets
Jedźmy do Lizbony, Barcelony, Paryża albo Rzymu. Jedźmy, upijmy się i gubmy między uliczkami. Siądźmy na schodach i oglądajmy wschody słońca. I zapomnijmy o całym świecie. 
prairieviolets
Jeżeli to, co mówisz, nie jest piękniejsze od ciszy, lepiej milcz
— Eric-Emmanuel Schmitt "Zapasy z życiem"
Reposted fromwrazliwa wrazliwa viatimetolove timetolove

March 27 2014

prairieviolets
3965 5231
Reposted frommariola mariola viamartexxx martexxx
prairieviolets
Mówiłem do ciebie. Byliśmy.
Rzeczy miały sens.
— Ochocki
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viamartexxx martexxx
prairieviolets
7292 43d7
Reposted fromnyaako nyaako viamartexxx martexxx

March 25 2014

prairieviolets
Cicho darling, nie płacz już. Boże, jak strasznie się urznęłaś, nawet dusza śmierdzi ci koniakiem.
— Julio Cortazar
Reposted frompesy pesy viakombinat kombinat
prairieviolets
2950 dce9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakombinat kombinat
prairieviolets
1448 416e
Reposted frompulperybka pulperybka viamentalstate mentalstate
1530 2d7e 500
Reposted fromnudes nudes viamissmiserable missmiserable

March 24 2014

prairieviolets
Moje niewyspane serce rwało się do Ciebie
— -Jacek Podsiadło
Reposted fromczarnycukier czarnycukier viamentalstate mentalstate
prairieviolets
prairieviolets
5296 e16c 500
Reposted frommissnothing missnothing viamentalstate mentalstate
prairieviolets
9474 6e68
Reposted fromheadache headache viamentalstate mentalstate
prairieviolets
Dopada mnie melanchujnia.
— miauuu KURWA

March 23 2014

prairieviolets
3610 4c76
Reposted fromfoods foods viamissmiserable missmiserable
prairieviolets
4229 5d02
Reposted fromfoods foods viamissmiserable missmiserable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl